Rodzina na drzewie

Tym razem patyczki posłużyły do stworzenia rodziny. Każdy uczeń miał za zadanie stworzenia jednego członka rodziny. Ułożyliśmy całą rodzinę na "drzewie" i opisywaliśmy, kto jest czyim dziadkiem, ciocią czy kuzynem.

Poćwiczyliśmy zatem:

*nazywanie członków rodziny
*dopełniacz saksoński

Śmiechu było całe mnóstwo!

Cała rodzina:

Babcia i dziadek:


 Ja, mama i tata:

 Wujek, ciocia i ich dzieci:

Moi kuzyni: