Where's my mummy?/Gdzie moja mumia?

Jeśli chcesz poćwiczyć przyimki miejsca i jest też Halloween, spójrz poniżej. Pobaw się swoją mumią i innymi mumiami z uczniami ustawiając je w dziwnych miejscach w klasie!

Dobrej zabawy!

Happy Halloween!